Pomoc psychoterapeutyczna dla rodzin, dzieci i młodzieży – uzależnienia cyfrowe

Ponieważ często pytają nas Państwo o ośrodki oferujące pomoc psychoterapeutyczną i poradnianą dla rodzin, dzieci i młodzieży w związku ze zniewoleniami cyfrowymi (uzależnienie, niezdrowe korzystanie z internetu, gier, smartfona), publikujemy listę takich miejsc. Będzie ona systematycznie poszerzana, a zatem warto tu regularnie zaglądać. Miasto Nazwa Strona www Telefon kontaktowy Szczecin Poradnia Leczenia Uzależnień dla dzieci, […]

Zachęć swoje dziecko do wolontariatu – to potęga!

Nasze badania z grudnia 2021 r pokazały, że 70% młodzieży ma poczucie braku sensu, celu życia, braku przyszłości, a ich poczucie wartości leży w gruzach. Właśnie dlatego chcemy zachęcić ich do wolontariatu, gdyż nic tak nie podnosi poczucia własnej wartości jak pomaganie innym.

Dzieci w wirtualnej sieci – broszura

Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem.