Zachęć swoje dziecko do wolontariatu – to potęga!

Nasze badania z grudnia 2021 r pokazały, że 70% młodzieży ma poczucie braku sensu, celu życia, braku przyszłości, a ich poczucie wartości leży w gruzach. Właśnie dlatego chcemy zachęcić ich do wolontariatu, gdyż nic tak nie podnosi poczucia własnej wartości jak pomaganie innym.