Pomoc psychoterapeutyczna dla rodzin, dzieci i młodzieży – uzależnienia cyfrowe

Ponieważ często pytają nas Państwo o ośrodki oferujące pomoc psychoterapeutyczną i poradnianą dla rodzin, dzieci i młodzieży w związku ze zniewoleniami cyfrowymi (uzależnienie, niezdrowe korzystanie z internetu, gier, smartfona), publikujemy listę takich miejsc.

Będzie ona systematycznie poszerzana, a zatem warto tu regularnie zaglądać.

Miasto

Nazwa

Strona www

Telefon kontaktowy

Szczecin

Poradnia Leczenia Uzależnień dla dzieci, dorosłych i ich rodzin.

http://www.powrotzuszczecin.pl/index.php

51 914 29 06

Chorzów

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom

w Chorzowie

http://uzaleznieni.org/

32 241 19 73

Koszalin

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI I TERAPII „MŁODZI – MŁODYM”

http://mlodzi-mlodym.koszalin.pl/

94 340 35 22

Poznań

Centrum Słowo

https://centrumslowo.pl/


515 049 120

Poznań

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Poznaniu

http://www.spch-poznan.pl/

 61 877 42 11 

Kraków

Małopolskie Centrum Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej

http://mctu.pl/

603654483

Gniezno

Centrum log-med.

https://log-med.com/

61 895 26 26

Tarnów

Poradnia Specjalistyczna Arka

http://arka.diecezja.tarnow.pl/

14 692 02 93 wew. 1

Mielec

Poradnia Specjalistyczna Arka, oddział w Mielcu

https://www.facebook.com/fund.aux

14 692 02 93 wew. 1

Warszawa

Pracownia terapeutyczna „Punkt” 

http://psychotraumatolog-punkt.pl/

607936333