Depresja i smartfon

Słyszałem wypowiedź pani Bogny o związku depresji dzieci i młodzieży z używaniem nowych mediów. Jakie ma Pani na to dowody?

Istnieje w tej chwili wiele badań dokumentujących związek między nadużywaniem elektroniki a depresją.  Praktycznie, każdy rodzaj interaktywnych mediów jest bezpośrednio z nią związany.

Typowe symptomy to wycofanie, izolacja, nastroje depresyjne, poczucie osamotnienia, utrata poczucia więzi z rodzicami.

Badania źródłowe:

 • Mentzoni Rune Aune  et al., “Problematic Video Game Use: Estimated Prevalence and Associations with Mental and Physical Health,” Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 14/ 10 (2011): 591–96, doi:10.1089/cyber.2010.0260;
 • Messias Erick  i inn., “Sadness, Suicide, and Their Association with Video Game and Internet Overuse Among Teens: Results from the Youth Risk Behavior Survey 2007 and 2009,” Suicide & Life-Threatening Behavior 41/ 3 (2011): 307–15, doi:10.1111/j.1943-278X.2011.00030.x;
 • Morrison Catriona M., Gore Helen “The Relationship Between Excessive Internet Use and Depression: A Questionnaire-Based Study of 1,319 Young People and Adults,” Psychopathology 43/2 (2010): 121–26, doi:10.1159/000277001.
 • Katsumata Yotaro  i inn., “Electronic Media Use and Suicidal Ideation in Japanese Adolescents,” Psychiatry and Clinical Neurosciences 62/6 (2008): 744–46, doi:10.1111/j.1440 -1819.2008.01880.x;
 • Kraut Robert E.  i inn., “Internet Paradox. A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well-Being?” The American Psychologist 53/9 (1998): 1017–31.
 • Rani A. Desai et al., “Video-Gaming Among High School Students: Health Correlates, Gender Differences, and Problematic Gaming,” Pediatrics 126/6 (2010): e1414–e1424, doi:10.1542 /peds.2009-2706.
 • Richards Rosalina  i inn., “Adolescent Screen Time and Attachment to Parents and Peers,” Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine 164/ 3 (2010): 258–62, doi:10.1001/archpediatrics.2009.280;
 • Schimmenti Adriano  i innl., “Attach- ment Disorganization and Dissociation in Virtual Worlds: A Study on Problematic Internet Use among Players of Online Role Playing Games,” Clinical Neuropsychiatry 9/5 (2012): 195–202;

Korzystanie ze smartfonów w nocy z kolei wzmaga bóle głowy, symptomy depresyjne, tendencje samobójcze i samookaleczenia. 

Badania źródłowe:

 • Dunckley Victoria, “The Link Between Light-at-Night, Depression & Suicidality,” Psychology Today, “Mental Wealth” (2014), https://www.psychologytoday.com/blog/mental-wealth/201403/the-link-between -light-night-depression-suicidality;
 • Katsumata Yotaro  i inn., “Electronic Media Use and Suicidal Ideation in Japanese Adolescents,” Psychiatry and Clinical Neurosciences 62/6 (2008): 744–46, doi:10.1111/j.1440 -1819.2008.01880.x;
 • Oshima Norihito i inn., “The Suicidal Feelings, Self-Injury, and Mobile Phone Use After Lights Out in Adolescents,” Journal of Pediatric Psychology 37/ 9 (2012): 1023–30, doi:10.1093/jpepsy /jss072;

Wielogodzinne korzystanie z mediów społecznościowych jest aktualnie uznawane za czynnik ryzyka w depresji.

 • Chou Hui-Tzu Grace, Nicholas Edge, “‘They Are Happier and Having Better Lives than I Am’: The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others’ Lives,” Cyberpsychology, Behavior and Social Networking 15/2 (2012): 117–21, doi:10.1089/cyber.2011.0324.
 • Kross Ethan  i inn., “Facebook Use Predicts Declines in Subjective Well-Being in Young Adults,” red. Cédric Sueur, PLoS ONE 8/8 ( 2013): e69841, doi:10.1371/journal.pone.0069841;

Nałogowe granie w gry też jest czynnikiem wywołującym depresję, niepokój i agresję, a najbardziej narażone na depresję są dzieci i młodzież, które jednocześnie mają niskie kompetencje społeczne (nieśmiałość, lękliwość) i nadużywają elektroniki.

Badania źródłowe:

 • Gentile Douglas i inn., “Pathological Video Game Use Among Youths: A Two- Year Longitudinal Study,” Pediatrics, 127/2 (2011): e319–e329, doi:10.1542/peds.2010-1353.

Depresja to też wynik zmian na poziomie fizjologicznym, co obejmuje z jednej strony rozregulowanie układu nagrody, lecz też zakłócenie naturalnej produkcji innych neuroprzekaźników, takich jak melatonina i serotonina.

Badania źródłowe:

 • Kohyama Jun, “Neurochemical and Neuropharmacological Aspects of Circadian  Disruptions: An Introduction to Asynchronization,” Current Neuropharmacology 9/2 (2011): 330.

Odpowiedź odnosi się do następującego nagrania:

Posted in Cyberzagrożenia, Wasze pytania and tagged , .